برگشت موها بعد از لیزر

برگشت موها بعد از لیزر

برگشت موها بعد از لیزر، لیزر، فولیکول‌های مو را برای مدت طولانی در حالت خواب قرار خواهد داد که این زمان خیلی طولانی‌تر از اصلاح و اپیلاسیون خواهد بود. دراین مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع میپردازد.