راه های مقابله با موهای زائد

راه های مقابله با موهای زائد

راه های مقابله با موهای زائد، افزایش سطح هورمون های مردانه ! لابد می پرسید پس چرا بعضی خانم ها موی زائد دارند و بعضی ندارند؟ جوابش ساده است: خانم هایی که موی زائد دارند، هورمون های مردانه خونشان بیشتر است.