تاثیر ویتامین بر پوست 1 1024x658 1

تاثیر ویتامین بر پوست

ویتامین پوست منعکس کننده وضعیت کلی سلامت درونی و پیری می‌باشد. تغذیه و بازتاب آن بر روی پوست همواره در طول قرن‌های مختلف در جهان موضوع جالبی برای دانشمندان و پزشکان بوده است