سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم یکی از مشکلات رایج در مردان و زنان تیرگی دور چشم است و این موضوع روی ظاهر فرد اثر گذاشته و سن را بالاتر نشان می‌دهد. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع میپردازد.