لیزر موهای زیر بغل

لیزر موهای زیر بغل

لیزر موهای زیر بغل یک روش مطمعن و کار آمد برای از بین بردن موهای زائد زیر بغل استفاده از لیزر است. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع میپردازد.