تزریق فیلر

تزریق فیلر

تزریق فیلر با بالا رفتن سن، از میزان چربی های زیر پوست کم می شود و عضلات و ماهیچه های صورت به سطح پوست نزدیک تر می شوند و در نتیجه، چین و چروک و خطوط بر روی پوست ظاهر خواهند شد. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع میپردازد.