درماتوکس

بوتاکس درماتوکس

بوتاکس درماتوکس درواقع نوعی پروتئین غنی شده می باشد که به طور طبیعی تولید شده است. این ماده توسط نوعی باکتری می باشد که به نام کلوستریدیوم بوتولونیوم (Clostridium Botulinum) (کلوستریدیوم بوتولینوم گونه‌ای  باکتری از جنس کلوستریدیوم می باشد.این باکتری میله‌ای شکل و گرم مثبت است و در وضعیت اکسیژن کم راحتتر و بهتر رشد می‌کند.