تزریق ژل چانه

تزریق ژل چانه

تزریق ژل چانه تزریق ژل چانه یکی از بهترین روشهای افزایش برجستگی و خوش فرمی چانه محسوب می‌شود. بسیاری از افراد مایل به داشتن صورتی زاویه دار و خط فکی مشخص هستند. با توجه به نمایان شدن چانه از هر زاویه‌ای در صورت (نمای نیم رخ و تمام رخ)، می‌توان به این نتیجه دست یافت که این …

تزریق ژل چانه ادامه »