تزریق لیپولیز

تزریق لیپولیز

امروزه به‌دلیل پیشرفتی که در حوزه پزشکی به وجود آمده، روش‌های مختلفی برای از بین بردن چربی در قسمت‌های مختلف بدن و صورت، از جمله غبغب به کار می‌رود. در این مواقع تزریق لیپولیز بهترین راهکاری است که می‌توان انجام داد. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع میپردازد.