پر مویی در زنان

پر مویی در زنان

پر مویی در زنان، پرمویی در زنان به معنی رشد موهای زیاد در بدن یا رشد مو های زائد روی بدن و صورت بوده که نتیجۀ آن وضعیتی به نام هیرسوتیسم (hirsutism) است.در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع می پردازد.