برداشت خال با لیزر

برداشتن خال

برداشتن خال، خیلی افراد از وجود خال در چهره‌شان ناراضی هستند و برای از بین بردن آن حاضرند هر کاری انجام دهند. خال‌ها انواع مختلفی دارند و برای حذف آن‌ها از صورت با توجه به ماهیت هر کدام روشی خاص انتخاب می‌شود. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع می پردازد.